Kako početi?

05. Mar 2021 by maja

Prvo odredite dužinu trajanja kampanje i ciljeve koje želite da postignete – iznos novca koji će vam pomoći da ostvarite ideju ili započnete medijsku produkciju…