Šta je kraudfanding?

05. Mar 2021 by maja

To je način online fundraisinga, koji podrazumeva da veliki broj ljudi donira male količine novca kako bi podržali neku ideju, biznis, medij ili slično…

Da bi veliki broj ljudi to učinio, poteebno je da se mnogo radi na marketingu i da se posveti velika pažnja promociji na svim mogućim kanalima komunikacije…