Poslovni model kao put do održivosti medija

06. Oct 2021 by NDNV Media Hub

Razvoj poslovanja može se sumirati kao skup ideja, inicijativa i aktivnosti koje pomažu da se postojeći izvori prihoda učine naprednijim i različitijim. Ovo uključuje povećanje nivoa prihoda, ekspanziju poslovanja, veću profitabilnost, udruživanje i partnerstva, izradu strateških poslovnih planova i donošenja odluka u skladu sa tim.

Razvoj poslovanja može biti proces koji medij pokreće na sopstvenu inicijativu, ali je najbolje da ga facilitarju stručnjaci. Zašto stručnjaci? Oni nam mogu skrenuti pažnju na određene parametre i okolnosti koje utiču na procese ideacijie i monetizacije. Put od ideje do pokretanja određenog poslovnog modela i njegove uspešnosti je prilično dug. U početku razrade ideje možemo naići na prilično nerealistične zamisli koje nama deluju jednostavne u toj fazi, ali onog momenta kada krenemo da pravimo mapu razvoja primećujemo da mnogo faktora može da utiče na uspešnu realizaciju.

U publikaciji “Poslovni model kao put do održivosti medija” imate mogućnost da se, između ostalog, upoznate sa Biznis model kanvasom (BMK), alatom, koji u mnogome pomaže u skeniranju unutrašnjeg i eksternog okruženja medija i mogućih faktora neophodnih za uspešnu realizaciju konkretne ideje jednog medija.

Klikom na baner možete preuzeti publikaciju

Izrada ove brošure omogućena je uz pomoć američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržaj ove brošure odgovoran je IREX i ona ne mora nužno odražavati stavove USAID-a i vlade Sjedinjenih Američkih Država.