Tri koraka do uspešne kampanje

05. Mar 2021 by maja

Da biste lako organizovali kampanju, potrebno je da znate da je period njenog sprovođenja podeljen na tri faze:

  1. priprema kampanje,
  2. implementacja kampanje,
  3. period nakon kampanje.

A sada o svakom koraku posebno. U pripremnom periodu potrebno je pripremiti materijale, zatim ih objaviti na drustvenim mrežama i na kraju se zahvaliti svakom donatoru.